Featured post

Humlebæk bibliotek og kultur i posthuset


Anvend posthuset ved Humlebæk Station til et levende kulturhus med bibliotek, kunst og kultur.

Billede af Hans 2

Posthuset i Humlebæk har en enestående placering, tæt ved stationen, for enden af den flotte boulevard, med Louiseparkens smukke punkthuse som naboer og bagved de store grønne, fredede mark

Mit forslag går på, at Fredensborg kommune går efter et såkaldt mageskifte med Post Danmark, hvor kommunen giver det nuværende bibliotek som en del af betalingen for posthuset. Så har vi muligheden for selv at udvikle posthuset til et kulturelt samlingssted i Humlebæk. Det trænger vi til.er og skovbrynet ved Krogerupskoven ude i horisonten.

 

Biblioteket kan udvikles til et kulturhus med mange muligheder. I første omgang skal vi flytte biblioteket. Senere skal vi fuldende visionen og gøre den til et indbydende hus med åbne glasfacader og gode kulturfaciliteter. Et flot hus, som kan fuldende boulevarden og være et et samlingspunkt med kulturelle arrangementer, musik, dans, foredrag og andre aktiviteter.

Der skal i hvert fald ikke være dagligvarebutik i Posthuset, lad os samle handelen inde i Humlebæk Centret og kulturen lige udenfor.

 

 

 

Bedre forbindelser til Hillerød sygehus

En ordentlig sygehusbetjening skal ikke være afhængig af, at man kan transportere sig selv i egen bil.
Den kraftige centralisering der sker inden for sygehusvæsenet betyder, at der bliver længere og længere fra borgerne til sygehusene her hos os.
For nogle år siden lukkede Hørsholm sygehus, senest tog regionen Helsingør Sygehus fra os. Der er sådan set fornuft i tanken om, at samle specialer i større enheder, og dermed også sikre os som borgere den bedst kvalificerede behandling.
Men det giver store problemer for den del af borgerne, som ikke har egen bil og derfor ikke kan transportere sig selv, enten som patient eller som besøgende hos nære pårørende.
Derfor er vi nødt til at gøre det lidt bedre, når det drejer sig om busforbindelser fra vores kommune til hospitalet i Hillerød.

Hans Nissen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Indlæg ved møde om Landområdet og Karlebo landsby

Vælgermøde på kroenOver hele landet er landbyer i forfald, huse står tomme, og der bruges store summer på at rive huse ned.

Sådan er situationen ikke hos os her i Fredensborg kommune. Der er mange, der bor i landområdet og i vore landsbyer, og endnu flere, der gerne vil bo der.
Den korte afstand til København og øvrige større byer, til arbejdspladser og kulturtilbud, gør at det er betydeligt mere attraktivt at bo i landområdet her i Nordsjælland end i Nordjylland.

Der er mange årsager til, at borgere slår sig ned i de mindre samfund, som findes i landsbyerne og landområder her i Nordsjælland.
For mange er det den tættere tilknytning til naturværdier, for nogle, at man føler sig godt tilpas med et mindre, overskueligt samfund, for nogle, at priserne på en bolig i landområderne ofte er mere attraktiv end i byerne.
Og nogle er vokset op i landsbyen og kunne slet ikke forestille sig at bo andre steder.

Der er ganske enkelt ikke én bestemt årsag, der får borgerne til at vælge landsbyen eller landområdet. Der er derfor også mange holdninger til, hvad der kan ske og ikke kan ske, hvor meget byggeri, udvidelse, typer af byggeri osv.

Hos Socialdemokraterne i Fredensborg ønsker vi, at de kulturværdier, der ligger i landsbyer, det åbne land, strandene, skove, søer og vådområder beskyttes, så det også i fremtiden vil være attraktivt at slå rod i landområdet.
Derfor mener vi, at det kun i helt særlige tilfælde skal være muligt, at inddrage flere arealer i Landsbyafgrænsningen. Men vi ønsker også, at der er mulighed for aktiviteter i både landområderne og i landsbymiljøerne.

I takt med at landbruget har ændret karakter hos os, er der opstået mange hestehold, og dermed pres for at få lov at opføre ridehaller.

Vi har den opfattelse, at vi skal begrænse nybyggeri i det åbne land mest muligt, men vi mener alligevel, at der skal være mulighed for at bygge f.eks. ridehaller i forbindelse med egentlig stutteridrift.

Vi ønsker at styrke mulighederne for at etablere mindre virksomheder i tilovers blevne bygninger i landområdet, eller som delaktivitet i eksisterende huse i landsbyerne, forudsat, at der er bolig tilknyttet erhvervet. Men vores krav er, at det er virksomhederne, der indpasses i området, området skal ikke indpasses i virksomhederne.

Støjende og forurenende virksomheder vil naturligvis ikke have mulighed for at etablere sig, og enhver bygningsændring- udvidelse skal ske i respekt for det landsbymiljø, og den byggestil der er i området i forvejen.

Omkring selve Karlebo Landsby
Karlebo er et område med helt særlige værdier.

Værdier forstået på den måde, at der i modsætning til mange andre landbyer, er et højt aktivitetsniveau.

En særdeles veldrevet aktiv og levende kro
En meget velfungerende skole
Et børnekulturhus med masser af aktiviteter
Og et fantastisk alsidigt og rigt foreningsliv

Karlebo har simpelthen et miljø med et godt aktivt medborgerskab, som vi meget gerne vil være med til at understøtte.Derfor er vi meget åbne overfor en balanceret udviklingsmulighed for Karlebo Landsby.

Vi ønsker, at det hovedsaligt skal ske som ”huludfyldning” og indenfor de lokalplanlagte landsbyafgrænsninger, men vi er også åbne for, at der kan ske en mindre udvidelse af landsbyafgrænsningen hvis vi kan få Naturstyrelsen med på ideen. Det har de desværre hidtil afvist.

Men når alt det er sagt, så vil jeg også sige, at vi ikke er indstillet på, at lade Karlebo udvikle sig til kommunens 5. bysamfund, som nogen mener. Vi har 4 bysamfund, og vi har landområdet med landsbyerne, og den symbiose ønsker vi at bevare.

Der er ingen tvivl om, at kroen et væsentligt aktiv i en fortsat levende landsby, og derfor skal der være rum til at udvide kroens muligheder, blandt andet med gode overnatningsmuligheder.
Skolen er en rigtig god skole, som vi meget gerne vil bevare, og derfor vil vi rigtigt gerne have at børnefamilier slår sig ned Karlebo, og vi tror, at netop det aktive medborgerskab er et godt redskab til at opnå det.
Derfor synes vi heller ikke, at det er en god ide, at satse på boligbyggeri, som entydigt retter sig mod ældre borgere.
Vi vil meget gerne understøtte det aktive medborgerskab i Karlebo gennem gode faciliteter både udendørs og indendørs, og vi er meget åbne overfor muligheden for at etablere motionsrum, for eksempel i form af en udbygning omkring skolen og børnekulturhuset.

Jeg vil gerne runde af med at sige, at:

  • Socialdemokraterne vil bevare Karlebo Skole.
  • Vi ønsker at give Kroen bedste vilkår, også overnatningsmuligheder.
  • Vi vil gerne støtte faciliteter til bevægelse, både udendørs og indendørs
  • Vi ser gerne et motionsrum i tilknytning til skolen og Børnekulturhuset.
  • Og vi vil arbejder for, at børnefamilier slår sig ned Karlebo